Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale

Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R S.A.

Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al paginii noastre de Facebook (denumită în continuare “pagina noastră”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecţia datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.
Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.

Prezenta Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu pagina noastră. Aceste prevederi nu acoperă și situaţia concursurilor publicitare, pentru care vor exista regulamente specifice, de la caz la caz.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această Notă de Informare pentru a înţelege cum prelucrăm noi datele dumneavoastră personale.

În privinţa colectării si prelucrării datelor dumneavoastră de către Facebook, asupra cărora noi nu avem control, vă rugăm sa consultaţi informarea Facebook, disponibilă la https://www.facebook.com/policy.php.

Această Notă de Informare nu acoperă situaţia prelucrării datelor în legătură cu accesarea link-urilor (de exemplu către articolele din website-urile noastre) postate pe pagina noastră de Facebook.

Atunci când accesaţi un link, acesta vă direcţionează către versiunea mobilă a unui website, unde veţi primi informaţii despre prelucrarea datelor dvs. prin mijloacele website-ului respectiv.
În cadrul paginii noastre prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
• în cazul în care trimiteţi un mesaj paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul) precum şi conţinutul şi data/ora acelui mesaj.
• în cazul în care comentaţi la o postare a paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul) precum şi conţinutul şi data/ora acelui comentariu;
• în cazul în care interacţionaţi cu conţinutul paginii noastre (like, share), putem vizualiza profilul dumneavoastră public (care include username-ul) şi reacţia avută. Atunci când interacţionaţi cu pagina noastră, Facebook prelucrează anumite date personale ale dumneavoastră, pe baza cărora ne pune la dispoziţie statistici agregate. Datele la care avem noi acces nu includ date personale în mod direct, ci sunt limitate la:
• numărul de click-uri pe datele de contact;
• numărul de vizualizări ale paginii;
• numărul de previzualizări ale paginii prin plasarea mouse-ului deasupra numelui paginii (hover);
• numărul de aprecieri ale paginii;
• numărul de persoane cărora le-a fost afişat conţinut din pagină;
• numărul de recomandări ale paginii efectuate de persoane; • numărul de interacţiuni cu conţinutul paginii (like, share, comment, etc)
• numărul de vizualizări al videoclipurilor de pe pagină pentru mai mult de 3 secunde;
• numărul de fani;
• numărul de persoane care vizualizează campaniile noastre promoţionale. De asemenea, atunci când ne personalizăm audienţa postărilor sau a campaniilor noastre publicitare pe Facebook, setăm categorii de interese care vă pot include.
Datele care pot fi colectate și prelucrate prin intermediul Facebook, în vederea acestei personalizări sunt determinate de Facebook fără implicarea noastră, putând include vârsta, sexul, ocupaţia, istoricul interacţiunilor, date despre lifestyle, achiziţii de produse si servicii online, şi altele potrivit politicii Facebook. Aceste date sunt colectate și prelucrate de către Facebook, însă noi nu avem acces decât la încadrarea în categoriile stabilite deja de Facebook. Despre această colectare și prelucrare puteţi citi în informarea proprie Facebook. Aceste date sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a ne promova brandul şi activitatea, precum şi pentru a putea dovedi, dacă ne este necesar, corespondenţa cu dumneavoastră. Datele sunt păstrate pentru întreaga perioadă cât pagina noastră este deschisă. Trebuie să înţelegeţi că toate aceste date, şi altele în plus, sunt disponibile la orice moment pentru Facebook, în calitate de deţinător al platformei (şi implicit operator al datelor dumneavoastră personale). Pentru detalii referitoare la prelucrările efectuate de Facebook, accesaţi nota sa de informare privind prelucrarea datelor. Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing decât dacă optaţi în mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveţi la dispoziţie o opţiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimţământului dumneavoastră) în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul indicat in Regulamentul General regăsibil pe site și în Politica de confidentialitate: https://www.omaga.ro/politica-de-confidentialitate/.

Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, având posibilitatea să vă setaţi individual dreptul de acces al Facebook-ului la datele dumneavoastră, însă trebuie să înţelegeţi că, în limitele acestui filtru pe care îl aveţi la dispoziţie, Facebook funcţionează într-un mod unitar pentru pentru toate paginile şi toţi utilizatorii, astfel că dacă interacţionaţi cu pagina noastră (ceea ce puteţi alege să nu faceţi), vom putea avea acces în mod automat la anumite date despre dumneavoastră, după cum am arătat mai sus.

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terţii descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale. În privinţa partajării informaţiilor de către Facebook, vă rugăm să consultaţi politica Facebook.

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi: (a) Facebook, care este operator asociat cu privire la datele dumneavoastră; (b) alte entităţi cum ar fi autorităţile și instituţiile publice, contabilii, auditorii, avocaţii și alţi consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm; (c) societăţi care ne oferă produse și servicii (împuterniciţi), cum ar fi furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă aferenţi, furnizorii de servicii de telecomunicaţii, realizare copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică. De asemenea, vom divulga informaţiile dumneavoastră personale unor terţi: (a) în cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens; (b) persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră; (c) în cazul în care pagina este transferată în administrarea altei entităţi; (d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligaţie legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate naţională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale; (e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau (f) pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranţa Virgin Radio Romania, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

Terţii cărora le punem la dispoziţie informaţiile dumneavoastră personale conform specificaţiilor de mai sus sunt limitaţi (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informaţiile dumneavoastră personale în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terţi cu care alegem să partajăm informaţiile dumneavoastră personale sunt supuşi obligaţiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezenta notă de informare și cu legislaţia aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea efectuată de Facebook. Cu excepţia cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ fără a obtine acordul dumneavoastra prealabil.

Ca regulă generală, datele dumneavoastră nu sunt transferate de noi către destinatari dinafara Uniunii Europene. Dacă totuşi acest lucru se va întâmpla, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informaţiile dvs. personale în mod adecvat, cum ar fi încheierea de clauze standard aprobate de Comisia Europeană, şi vom actualiza această nota de informare. De asemenea, Facebook poate transfera datele dumneavoastră înafara Uniunii, chestiune cu privire la care vă rugăm să consultaţi politica Facebook.
În calitate de persoană vizată, aveţi drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. Pe perioada administrării contului de către Virgin Radio Romania, acesta va asigura respecta drepturilor dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat. Deşi suntem operatori asociaţi cu Facebook, între noi şi Facebook nu există o prelucrare realmente comună de date, astfel încât noi nu putem gestiona decât cererile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea efectuată de noi. Dacă vreţi să vă exercitaţi vreunul din drepturi faţă de Facebook, va rugăm să vă adresaţi Facebook după cum este indicat în politica sa.

(a) Dreptul de a vă retrage consimţământul: Dacă v-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment.
(b) Dreptul de acces: Puteţi solicita informaţii legate de datele personale pe care le deţinem despre dumneavoastră, inclusiv informaţii legate de categoriile de date pe care le deţinem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitaţi mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveţi dreptul la informare privind măsurile noastre de protecţie pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o ţară din afara UE și ZEE, dacă transferăm datele dumneavoastră personale într-o asemenea ţară.

(c) Dreptul la rectificare: Puteţi obţine de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menţine datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informaţii de care dispunem.
(d) Dreptul la restricţionare: Puteţi obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: • contestaţi corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, • prelucrarea este nelegală dacă solicitaţi restricţionarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale, • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitaţi pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretenţiilor legale, sau • aveţi obiecţii legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
(e) Dreptul la portabilitate: Aveţi dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitaţi ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-aţi furnizat) unei alte organizaţii. Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveţi dacă, în mod cumulativ: • Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimţământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte; • transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăţilor altor persoane.
(f) Dreptul la ștergere: Aveţi dreptul să solicitaţi să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepţia cazului în care datele sunt necesare: • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare; • pentru a ne conforma unei obligaţii legale pe care o avem; • în scopuri de arhivare în interes public, știinţific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau • pentru a determina, exercita sau apăra pretenţii legale.
(g) Dreptul la obiecţie: Puteţi obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară, cu condiţia ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimţământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terţe părţi. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepţia cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăţilor dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Dacă obiectaţi la prelucrare, vă rugăm să specificaţi dacă doriţi, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricţiona. Puteţi obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimţământul dumneavoastră, vă puteţi retrage consimţământul. Vă rugăm să reţineţi: • Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privinţa termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire. • Restricţionarea accesului: În anumite situaţii, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz. • Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizaţi în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secţiune, cu excepţia cazului în care ne oferiţi informaţii suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

• Exercitarea drepturilor dumneavoastră:

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactaţi în scris (inclusiv electronic) la adresa office@omaga.ro sau puteţi transmite o scrisoare pe adresa OMAGA.RO – Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park | Sector 2, Bucureşti.

Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi direct pe noi pentru a vă putea soluţiona problema.
Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Telefone: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.602, Email: anspdcp@dataprotection.ro

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Vom trata datele dumneavoastră personale conform notei de informare în baza căreia sunt colectare datele respective, cu excepţia cazului în care avem consimţământul dumneavoastră de a le trata altfel.

Vă rugăm să adresaţi întrebările dumneavoastră privind subiectul protecţiei datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informaţii de contact ale OMAGA.RO la adresa office@omaga.ro sau puteţi transmite o scrisoare pe adresa OMAGA.RO – Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park | Sector 2, Bucureşti

Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal